WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Informacja dot. obiektów stanowiących miejsca wypoczynku i zakwaterowania dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim

Informacja dot. obiektów stanowiących miejsca wypoczynku i zakwaterowania dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim

Informacja Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca obiektów stanowiących miejsca wypoczynku i zakwaterowania dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim


W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży, Państwowa Inspekcja Sanitarna szczebla powiatowego sprawuje nadzór nad wszystkimi formami wypoczynku zgłoszonymi przez organizatorów do elektronicznej bazy wypoczynku.

Sprawując nadzór, PIS zwraca uwagę na:

  • zapewnione warunki higieniczno-sanitarne, w tym zapewnienie dostępu do urządzeń sanitarnych oraz ciepłej wody;
  • wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników wypoczynku;
  • wyposażenie bloków żywienia oraz bezpieczeństwo przygotowywanych posiłków;
  • dostosowanie liczby uczestników do warunków technicznych obiektu (limit);
  • zapewnienie właściwej opieki, w tym dokumentacja zdrowotna personelu;
  • wyposażenie oraz stan techniczno-sanitarny placów rekreacyjnych;
  • stan zdrowia uczestników (choroby, wypadki, zatrucia).


W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, do dnia 05.06.2019 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 51 kontroli obiektów stanowiących miejsca wypoczynku i zakwaterowania dzieci i młodzieży. W 6 obiektach stwierdzono zły stan sanitarny i techniczny. Informacje z przeprowadzonych kontroli były przekazywane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu cyklicznie w odstępach cotygodniowych.

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Informacja dot. obiektów stanowiących miejsca wypoczynku i zakwaterowania dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim