WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Informacja ŚPWIS dot. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 w woj. świętokrzyskim

Informacja ŚPWIS dot. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 w woj. świętokrzyskim

Informacja
Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 w województwie świętokrzyskim

W ramach akcji dotyczącej przygotowania placówek nauczania do nowego roku szkolnego 2019/2020 na terenie województwa świętokrzyskiego otrzymano informacje od dyrektorów szkół i organów prowadzących z 500 placówek. Ponadto w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego skontrolowano 253 szkoły.

Z przeprowadzonych kontroli oraz uzyskanych informacji wynika, że w okresie wakacji we wszystkich szkołach prowadzone były prace porządkowe. Dokonano przeglądów technicznych budynków oraz przeglądów konserwatorskich bezpiecznego użytkowania sprzętu i urządzeń. Kontrole szkół w związku z przygotowaniem do nowego roku szkolnego wykazały, że w szkołach prowadzone były prace remontowe, które dotyczyły:

  • klas lekcyjnych,
  • bloków żywieniowych,
  • bloków sportowych,
  • pomieszczeń sanitarnych,
  • szatni szkolnych,
  • ciągów komunikacyjnych,
  • dróg oraz terenów rekreacyjno – sportowych wokół placówek.


Zakres prowadzonych prac był zróżnicowany i obejmował: remonty lub wymianę podłóg, wymianę parapetów, wymianę lub malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie pomieszczeń lub wymianę mebli, wymianę urządzeń sanitarnych, montowanie wymaganej wentylacji, montaż pojemników na środki higieny osobistej, wymianę instalacji elektrycznej lub lamp oświetleniowych w pomieszczeniach szkoły, malowanie oraz termomodernizację budynków.
Ponadto w placówkach prowadzono prace związane, m. in. z:

  • rozbudową placów zabaw, pomieszczeń dydaktycznych, bloków żywienia;
  • adaptacją pomieszczeń na sale dydaktyczne, sanitariaty oraz pracownie szkolne.


W 11 placówkach w dalszym ciągu trwają prace remontowe, głównie związane z termomodernizacją placówek. Opóźnienia wynikają z trudności związanych z uzyskaniem w odpowiednim czasie środków finansowych, a także z procedur przetargowych na wykonanie prac remontowych. Budynki lub miejsca, w których prowadzone są prace remontowe zostały odpowiednio zabezpieczone.

 

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Informacja ŚPWIS dot. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 w woj. świętokrzyskim