Komunikaty

Dyżury grzyboznawców

grzyb2

W związku z rozpoczynającym się okresem grzybobrania Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż podobnie jak w latach ubiegłych, grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 68, udzielają porad grzybowych, m. in. w zakresie określania przynależności gatunkowej.

Dyżury te odbywają się w dni powszednie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7:25 do godz. 15:00 (za wyjątkiem dni: od 24 – 28.07.2017r., dyżur w godzinach: 7.25 – 13.00)

Analogiczne porady można uzyskać w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w Busku – Zdroju, Kielcach, Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim (dyżury grzyboznawców) oraz w Opatowie, Sandomierzu, Starachowicach i Staszowie (dyżury klasyfikatorów grzybów), w dniach i godzinach zgodnych z harmonogramem umieszczonym w tabeli nr 1:

Tabela 1. Dni i godziny udzielania porad grzybowych w poszczególnych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych na terenie woj. świętokrzyskiego.

Zobacz także
:

Poradnik ABC zbieracza grzybów

Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia!