Żywność - higiena

Świąteczne zakupy

 

ŚWIĄTECZNE ZAKUPY

Czytaj etykiety, a będziesz miał Święta bez diety!!!!


 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i trwającym okresem wzmożonych zakupów środków spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina aby podczas zakupów zwrócić szczególną uwagę na:

1. Termin przydatności do spożycia - kupując środki spożywcze opakowane, które przeznaczone są dla konsumenta finalnego należy szczególną uwagę zwrócić na okres trwałości danego produktu, który może być określony:

2. Oznakowanie środków spożywczych - szczególną uwagę należy zwracać na etykiety. W oznakowaniu środków spożywczych muszą się znaleźć wszystkie wymagane przepisami prawa informacje nt. żywności, m.in.: nazwa środka spożywczego, dane producenta, wykaz składników oraz istotne dla zdrowia konsumenta informacje nt. zawartości alergenów i substancji wywołujących nietolerancje pokarmowe. Ww. informacje winny być również udostępniane konsumentom w przypadku żywności sprzedawanej bez opakowania.

20181218 123. Przechowywanie żywności i warunki sprzedaży - na jakość kupowanych przez nas środków spożywczych wpływa, m. in. sposób ich przechowywania. Producent żywności wskazuje na opakowaniu warunki przechowywania danego produktu spożywczego, których należy bezwzględnie przestrzegać. Dotyczy to w szczególności towarów łatwopsujących się, które wymagają niskich temperatur przechowywania (warunki chłodnicze) i żywności mrożonej.

4. Grzyby, bakalie oraz susz - suszone grzyby najbezpieczniej kupować w opakowaniach producenta oznakowanych numerem atestu na grzyby suszone wydawanym przez uprawnionego grzyboznawcę. Również suszone owoce i bakalie, które kupujemy do świątecznych wypieków oraz na kompot wigilijny możemy nabyć w opakowaniach fabrycznych producenta bądź "na wagę". Przy zakupie suszonych owoców i bakalii możemy sprawdzić, czy nie są one, np. zapleśniałe, zanieczyszczone szkodnikami, ciałami obcymi.

20181218 13

 

 

pdf
Pobierz w pdf