Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Higiena środków spożywczych

Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych...


Odnośniki strony do Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
https://gis.gov.pl/zywnosc/informacje-dla-przedsiebiorcy/poradniki-wytyczne-ulotki#!
https://gis.gov.pl/images/bz/guidance_doc_852-2004_pl.pdf