WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Obowiazki przedsiębiorców żywnościowych

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Obowiazki przedsiębiorców żywnościowych

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna
Zdrowia i Ochrony Konsumentów 


 

KLUCZOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU SPOŻYWCZYMBezpieczeństwo
Przedsiębiorcy nie powinni wprowadzać do obrotu szkodliwej żywności.

Odpowiedzialność
Przedsiębiorcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywności, którą produkują, transportują, przechowują lub sprzedają.

Możliwość śledzenia produktu
Przedsiębiorcy powinni bezzwłocznie powiadomić właściwe włAdze, jeżeli mają powody sądzić, że ich żywność nie jest bezpieczna.

Sytuacje wyjątkowe
Przedsiębiorcy powinni bezzwłocznie wycofać z obrotu żywność, jeżeli mają powody sądzić, że nie jest ona bezpieczna

Zapobieganie
Przedsiębiorcy powinni określać i systematycznie poddawać ocenie punkty krytyczne w swoich procedurach i zadbać o przeprowadzanie kontroli w tych punktach

Współpraca
Przedsiębiorcy powinni współpracować z właściwymi władzami w podejmowaniu działań mających na celu zmniejszenie ryzyka

Niniejsze obowiązki wynikają z prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności.


Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Obowiazki przedsiębiorców żywnościowych