Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Znakowanie środków spożywczych

Znakowanie środków spożywczych


Wszyscy producenci żywności, zarówno pakowanej w opakowania jednostkowe czy zbiorcze, jak i wprowadzanej na rynek „luzem” winni posiadać wiedzę na temat prawa żywnościowego obowiązującego w zakresie znakowania żywności, niezależnie od ich pozycji w łańcuchu żywnościowym. Z kolei konsument winien mieć dostęp do rzetelnych, łatwych do zrozumienia informacji na temat nabywanego środka spożywczego, które nie mogą wprowadzać w błąd, co do cech działania, czy właściwości środka spożywczego.

Informacje dot. znakowania środków spożywczych oraz przepisy prawa, zarówno europejskie jak i krajowe dotyczące znakowania żywności znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce:


Ponadto, w zakresie interpretowania przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, pomocne mogą być dokumenty: