WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Wytyczne: pobieranie próbek wymazów w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ.

 

Oficjalny, aktualny serwis znajduję się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Wytyczne: pobieranie próbek wymazów w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym

Wytyczne w sprawie pobierania próbek wymazów sanitarnych w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym na podstawie dokumentu pt. „Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes" wersja 3 – 20/08/2012, ANSES

Zgodnie z artykułem 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do pobierania próbek z obszarów produkcyjnych oraz ze sprzętu wykorzystywanego do produkcji żywności wówczas kiedy jest to konieczne dla zapewnienia spełnienia kryteriów.

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące żywność gotową do spożycia, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na obecność Listeria monocytogenes, pobierają próbki z obszarów produkcyjnych oraz sprzętu w celu sprawdzenia obecności Listeria monocytogenes w ramach stosowanych przez nie schematów pobierania próbek.

W związku z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny przygotował „Wytyczne w sprawie pobierania próbek wymazów sanitarnych w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym" na podstawie dokumentu pt. „Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes" wersja 3 – 20/08/2012, ANSES. Ww. wytyczne określają, gdzie, jak i kiedy należy pobierać próbki wymazów w celu wykrycia L. monocytogenes na powierzchniach, na których przetwarzana jest żywność gotowa do spożycia i urządzeniach, z którymi ma ona kontakt.

Ww. „Wytyczne w sprawie pobierania próbek wymazów sanitarnych w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym" zamieszczono w poniższym pliku:

pdfWytyczne_wymazy_ Listeria.pdf

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Wytyczne: pobieranie próbek wymazów w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym